சோலார் மின்சாரத்தை சேமித்து வைக்கும் பேட்டரி; ஐஐடி பேராசிரியரின் கண்டுபிடிப்பு

சோலார் மின்சாரத்தை சேமித்து வைக்கும் பேட்டரி; ஐஐடி பேராசிரியரின் கண்டுபிடிப்பு ( A battery that stores solar electricity ; An invention of an IIT professor)
ETC Bharat (Tamil) Online
Prof. Kothandaraman
Read the News